وضعيت رتبه بندي شركتهاي حفاري
نام استان
محدوده فعاليت
تاريخ اخذ رتبه
رتبه
وضعيت رتبه بندي
نام شركت
كد شركت
اصفهان
سراسري
1387/09/25
1
آب صحرا
109
اصفهان
سراسري
1385/03/11
1
احياء دشت
107
آذربايجان شرقي
سراسري
1384/09/06
1
آبرود شمال
117
آذربايجان شرقي
استاني
1384/12/17
1
تعاوني 1178 ميانه
460
آذربايجان شرقي
سراسري
1386/03/02
1
آب افشان
363
آذربايجان شرقي
سراسري
1387/05/06
1
آب چاه
369
آذربايجان شرقي
سراسري
1385/02/06
1
آب و صنعت
114
آذربايجان شرقي
سراسري
1386/05/30
1
جهان آب
192
كرمان
سراسري
1384/04/26
1
تعاوني 228 كرمان
180
خراسان رضوي
سراسري
1386/05/03
1
آبخيز خراسان
406
خراسان رضوي
سراسري
1385/01/14
1
آبرون خراسان
526
خراسان رضوي
سراسري
1386/05/03
1
پوياب طوس
375
خراسان رضوي
سراسري
1385/05/10
1
پمپ سنج
171
خراسان رضوي
سراسري
1386/02/03
1
چم آب
199
خراسان رضوي
سراسري
1385/07/10
1
سوپرپمپ
263
گلستان
سراسري
1386/01/21
1
ساحل شمال
273
خراسان رضوي
سراسري
1385/12/08
1
فول آب
307
خراسان رضوي
سراسري
1386/05/03
1
لار آب
331
خراسان رضوي
سراسري
1385/12/08
1
موج باران
469
گلستان
سراسري
1386/11/02
1
آبگران
136
گيلان
سراسري
1384/04/06
1
قزل اوزن گيل
467
يزد
سراسري
1387/05/29
1
حفاري و معدني صنعتي آبشار كوير
573
آذربايجان غربي
سراسري
1386/10/16
1
توليد آب
182
يزد
سراسري
1385/04/25
1
آبسنج يزد
495
يزد
سراسري
1385/07/12
1
قنات كوير
450
يزد
سراسري
1386/03/09
1
عمران
427
يزد
سراسري
1387/06/14
1
شهدآب پارس
570
يزد
سراسري
1384/08/05
1
صدرآب يزد
238
يزد
سراسري
1385/10/13
1
آبستا
111
يزد
سراسري
1385/04/18
1
وفورآب
352
يزد
سراسري
1384/07/19
1
آبگونه يزد
524
يزد
سراسري
1384/12/21
1
سيمين رود
259
يزد
سراسري
1385/02/26
1
شهدآب يزد
284
يزد
سراسري
1385/08/28
1
روشن آب ايرانيان
555
اصفهان
سراسري
1386/07/10
1
نكوآب
350
اصفهان
سراسري
1386/07/10
1
آبانگاه
103
اصفهان
سراسري
1386/11/29
1
دشت و روستا
230
اصفهان
سراسري
1387/07/27
1
راه و چاه
249
مازندران
استاني
1389/08/11
1
آب سراچشمه
443
اصفهان
سراسري
1385/12/24
1
شهدنوش تهران
473
تهران
سراسري
1384/07/18
1
شركت حفاري طباطبائيان نيم آور
298
تهران
سراسري
1385/09/22
1
پاك رود
174
تهران
سراسري
1385/06/14
1
بحرآب پيام
507
گيلان
سراسري
1385/02/12
1
اوشال
380
گيلان
سراسري
1384/12/21
1
صدر آب ساحل
500
گيلان
سراسري
1385/03/06
1
نم نم باران
348
سمنان
سراسري
1385/06/30
1
كوه آب
320
تهران
سراسري
1383/10/28
1
جهاد حفاري
193
مازندران
سراسري
1386/03/08
1
نوري پور
383
گيلان
سراسري
1385/03/06
1
چاه سار گيلان
560
تهران
سراسري
1384/12/21
1
ملي حفاري ايران
418
تهران
سراسري
1389/10/28
1
شايان مير آب جنوب
577
مازندران
سراسري
1391/07/01
1
خزر رود طبرستان
592
فارس
سراسري
1383/09/03
1
ميلاتون
400
سمنان
سراسري
1385/03/31
1
درياي آب
365
تهران
سراسري
1386/12/19
1
جيحون رود آريا
565
مركزي
سراسري
1387/07/11
1
كاوش آب سبحان
532
تهران
سراسري
1383/04/21
1
ذخائر آب
233
تهران
سراسري
1386/07/04
1
آب حيات
379
فارس
سراسري
1387/06/12
1
آسماري جهرم
509
فارس
سراسري
1384/03/08
1
فارس آب جوي
525
فارس
سراسري
1383/07/07
1
ساسان
386
فارس
سراسري
1385/02/25
1
چشمه جوشان داراب
477
فارس
سراسري
1386/06/20
1
فارس رود
366
فارس
سراسري
1384/04/01
1
دروا
228
فارس
سراسري
1384/09/26
1
آبرفت عميق
189
گيلان
سراسري
1384/10/13
1
زمزم دشت
378
كرمان
سراسري
1385/08/23
1
دلفارد
209
كرمان
سراسري
1384/04/13
1
درياب كرمان
213
اردبيل
استاني
1385/11/17
1
سازمان همياري شهرداري استان اردبيل
474
اردبيل
سراسري
1385/03/09
1
سبلان چشمه
266
اردبيل
سراسري
1385/09/22
1
ماندآب
340
كرمانشاه
سراسري
1385/02/26
1
آبسازه كرمانشاه
542
كرمانشاه
سراسري
1385/09/29
1
باخترآب
153
يزد
سراسري
1386/12/13
1
فلارد
370
آذربايجان غربي
سراسري
1383/11/20
1
آبگستران
461
آذربايجان غربي
سراسري
1384/04/29
1
اروم آب
395
آذربايجان غربي
سراسري
1384/02/08
1
سپيداب اروين
518
آذربايجان غربي
سراسري
1387/02/25
1
گوهرآب خوي
478
فارس
سراسري
1386/12/12
1
صنعتي معدني حفاري دژآب فارس
566
آذربايجان شرقي
سراسري
1385/07/20
1
آشنا چاه
454

 

بازگشت به صفحه اول