مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
621
نام شركت
شيرين رود کرمان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
3586
8356
ايران
طرح گاردنردنور
300
روتاري
3487
8347
ايران
طرح گاردنردنور

 

بازگشت به صفحه اول