مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
620
نام شركت
آبشار گيل تالش
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7756
5677
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
9983
8399
ايران
طرح فيلينگ 2000
250
روتاري
9982
8299
ايران
طرح فيلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول