مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
616
نام شركت
شيرين سو شبستر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6862
8662
ايران
طرح گاردنردنور 2500
220
ضربه اي
6197
432
انگلستان
داندو 800
160
روتاري
8269
6982
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول