مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
615
نام شركت
كاوش ديناميك آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
3983
8339
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
7973
7379
سوئد
دياموند برت

 

بازگشت به صفحه اول