مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
614
نام شركت
آبكاو گيلان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
5014
261
ايران
طرح فيلينگ 1500
150
روتاري
2717
652
انگلستان
هندز انگلند

 

بازگشت به صفحه اول