مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
610
نام شركت
چشمه آب سرحد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
2581
258
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7762
6277
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول