مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
609
نام شركت
صنعتي و معدني ياسان آب فارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
8133
533
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
7796
9677
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8028
418
ايران
طرح فلينگ 2500

 

بازگشت به صفحه اول