مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
608
نام شركت
كانسار خزر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
1100
روتاري
6817
8617
آمريكا
گاردنردنور 2500
2800
روتاري
6813
8613
آمريكا
TD125

 

بازگشت به صفحه اول