مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
606
نام شركت
نگين آب دارابگرد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
3413
266
ايران
طرح داندو
250
روتاري
7755
5577
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
7991
9179
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
8284
8482
ايران
کيستون 60
200
ضربه اي
2847
653
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
9393
509
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
9976
7699
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
9373
716
آمريكا
والكرنر
240
ضربه اي
2568
800
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
6185
803
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
5334
333
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول