مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
605
نام شركت
دژشكن آسيا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
6000
291
ايران
طرح فلينگ 2500
300
روتاري
5068
601
آمريكا
فيلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول