مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
601
نام شركت
آواي آب افلاك
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1133
968
ايران
داندو 800
300
روتاري
7745
4577
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
6801
8601
ايران
طرح گاردنردنور 2000
220
ضربه اي
3155
659
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول