مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
597
نام شركت
ژرف آب شمال
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7741
4177
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7984
8479
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
8190
590
ايران
طرح داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول