مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
596
نام شركت
مهندسي كرمان حفار ايرانيان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7017
377
ايران
اسپيد استار 2500
220
ضربه اي
8685
515
انگلستان
روستون 22
200
روتاري
8043
443
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول