مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
593
نام شركت
آبشار ساحل گيل
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
9968
6899
ايران
طرح فيلينگ 2000
200
روتاري
8387
855
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول