مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
591
نام شركت
مهندسي آبانگان دشت ارژن
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7795
9577
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
7722
2277
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول