مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
590
نام شركت
زمين كاوش لارستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7768
6877
ايران
طرح اسپيد استار 2000
250
ضربه اي
8923
687
آمريكا
سانكيو

 

بازگشت به صفحه اول