مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
588
نام شركت
سحر باران فارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
175
ضربه اي
9755
986
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8015
405
ايران
گاردنردنور 3000
200
ضربه اي
2431
188
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول