مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
586
نام شركت
عمران تكامل كاو
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8450
4580
ايران
طرح اسپيداستار 2500
160
ضربه اي
5476
340
انگلستان
روستون 22
250
روتاري
5024
272
روسيه
روسي
350
روتاري
4010
215
روسيه
روسي بزرگ

 

بازگشت به صفحه اول