مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
581
نام شركت
كاسپين آب كوير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8454
4584
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
ضربه اي
7249
4972
ايران
طرح رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول