مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
580
نام شركت
آبنمايان سپيد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8170
570
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
روتاري
7002
356
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول