مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
579
نام شركت
مهران آب ملكان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8019
409
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
6181
618
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول