مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
577
نام شركت
شايان مير آب جنوب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6857
8657
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
6299
9962
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
5774
7457
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
9985
8599
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول