مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
576
نام شركت
شمس لارستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6825
8625
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
8279
7982
ايران
طرح منگلد
200
ضربه اي
5282
819
ايران
طرح داندو
200
روتاري
8137
537
روسيه
روسي
250
ضربه اي
8304
3084
سوريه
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول