مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
572
نام شركت
شيرين آب اروميه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8361
3681
ايران
طرح گاردنردنور 3000
250
ضربه اي
5223
335
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول