مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
570
نام شركت
شهدآب پارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6819
8619
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
9978
7899
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول