مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
565
نام شركت
جيحون رود آريا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
400
روتاري
8455
4585
ايران
طرح گاردنردنور 2500
280
روتاري
8471
4781
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
روتاري
3486
8346
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول