مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
564
نام شركت
آب نماي البرز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7995
9579
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
2039
399
ايران
طرح داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول