مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
561
نام شركت
مهندسي حفاران عرشيان صنعت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
230
ضربه اي
5133
284
ايران
طرح اسپيداستار
220
ضربه اي
1266
169
ايران
طرح اسپيداستار
180
ضربه اي
9213
908
آمريكا
اسپيداستار
200
ضربه اي
5317
149
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول