مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
560
نام شركت
چاه سار گيلان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
8011
401
ايران
طرح فلينگ 1500
120
روتاري
7008
365
ايران
طرح فلينگ 750
250
روتاري
8275
7582
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول