مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
558
نام شركت
حفاري برزاوند اردستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
3739
141
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
6344
431
آمريكا
اسپيداستار 71
300
روتاري
8355
580
آمريكا
اسپيد استار سي آر 50

 

بازگشت به صفحه اول