مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
557
نام شركت
آبنما جنوب شرق
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8273
7382
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
8274
7482
ايران
طرح اسپيداستار
350
روتاري
8328
3288
ايران
طرح گاردنردنور 3500

 

بازگشت به صفحه اول