مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
555
نام شركت
روشن آب ايرانيان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7987
8779
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
9974
7499
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول