مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
552
نام شركت
مهندسي حفاري نگين كاوش دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8428
4288
ايران
طرح فيلينگ 2500
300
روتاري
9250
5092
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول