مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
547
نام شركت
حفاران دشت زرين
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8247
4782
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول