مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
545
نام شركت
نيل آب زاينده رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
3667
579
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
8054
454
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
1419
811
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
8899
899
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
7265
499
آمريكا
والكرنر
200
ضربه اي
4400
282
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
6866
465
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
1935
260
سوئد
سوئدي

 

بازگشت به صفحه اول