مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
536
نام شركت
آبيار جنوب خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
3312
132
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
4767
569
انگلستان
اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول