مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
535
نام شركت
آب كاوش مهساب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
1681
168
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
4577
361
ايران
طرح داندو
300
روتاري
3580
8035
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
6161
427
آمريكا
آي دي سي

 

بازگشت به صفحه اول