مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
530
نام شركت
آبياب جام
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
5341
103
ايران
طرح داندو
230
ضربه اي
9646
941
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول