مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
528
نام شركت
حيات بخش توسلي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7759
5977
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
ضربه اي
7242
4272
ايران
طرح منگلد

 

بازگشت به صفحه اول