مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
525
نام شركت
فارس آب جوي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7732
3277
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
8132
532
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول