مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
522
نام شركت
تالاب فسا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8369
3689
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
8350
3580
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
6681
668
ايران
طرح گاردنردنور 3000
350
روتاري
8216
1682
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
ضربه اي
8292
9282
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول