مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
515
نام شركت
گنج ظفردشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
6399
9963
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
8366
3686
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول