مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
512
نام شركت
دشت فرات
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
190
ضربه اي
7007
364
ايران
طرح داندو
350
روتاري
8102
502
ايران
طرح اسپيداستار 2500
220
روتاري
8045
445
ايران
طرح گاردنردنور

 

بازگشت به صفحه اول