مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
511
نام شركت
سنگاب شبستر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
روتاري
4038
243
ايران
طرح فلينگ 2000
250
روتاري
7000
354
ايران
طرح روسي
250
روتاري
8061
461
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول