مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
508
نام شركت
مهر آب گلستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7229
2972
ايران
طرح فلينگ 2000
200
ضربه اي
1648
252
ايران
طرح اسپيداستار 71
300
روتاري
6845
8645
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
ضربه اي
4368
734
آمريكا
كيستون

 

بازگشت به صفحه اول