مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
501
نام شركت
حفاري و آبياري سبزدشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
6002
293
ايران
طرح فلينگ 2000
200
ضربه اي
9224
911
ايران
طرح داندو 800
130
روتاري
6465
419
آمريكا
اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول