مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
498
نام شركت
مشك آب تفت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9714
942
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7764
6477
ايران
طرح اسپيد استار 2000

 

بازگشت به صفحه اول