مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
496
نام شركت
كوثر آب 110
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
190
ضربه اي
9267
490
ايران
طرح اسپيداستار 71
250
ضربه اي
3911
125
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول