مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
492
نام شركت
حفاري و آبياري فرزان و فراز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8144
544
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
7568
225
آمريكا
گاردنردنور 1500
170
روتاري
8272
7282
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول